مدل سایه چشم به همراه آموزش (جدید)

برای داشتن آرایشی متفاوت و جذابتر بهتر است از ادغام سایه ها و ترکیب رنگهای تیره و روشن که هم پشت چشمها و هم زیر آنها می کشید میکاپ چشمانتان را زیباتر کنید …
 

36483557375636713145 جدیدترین عکس ها از مدل سایه چشم به همراه 
آموزش

90

 

برای داشتن آرایشی متفاوت و جذابتر بهتر است از ادغام سایه ها و ترکیب رنگهای تیره و روشن که هم پشت چشمها و هم زیر آنها می کشید میکاپ چشمانتان را زیباتر کنید .
به این ترتیب که :
می توانید با استفاده از سایه های دودی مایل به مشکی، به شکل سایه و به فرم چشمها آنها را بکشید و با ریمل زیاد یا استفاده از مژه مصنوعی چشمانی جذاب داشته باشید.

84876765571121166295 جدیدترین عکس ها از مدل سایه چشم به همراه 
آموزش

90

 

گاهی در ادامه با استفاده از سایه های مدادی روشن در رنگهای زیبا ی نقره ای و آبی آسمانی گوشه های آنها را بکشید و حالت جذابتری به چشمها بدهید.

35175042808607140411 جدیدترین عکس ها از مدل سایه چشم به همراه 
آموزش

90

می توانید طبق خط چشمی که امسال مد شده، تنها به اندازه ی چشمها بدون بیرون زدن از گوشه ها، چشمها را با مداد دودی سیاه کشیده و بر خلاف همیشه بعد از آن از سایه های رنگی مات و کمرنگ مطابق لباس یا شالتان اطراف چشم بزنید.

41626190581008629292 جدیدترین عکس ها از مدل سایه چشم به همراه 
آموزش

90

زدن سایه های رنگی روی سایه های تیره و دودی زیبایی خاصی به چشمها خواهد داد.

80512306653804230575 جدیدترین عکس ها از مدل سایه چشم به همراه 
آموزش

90

بعد از خط چشم ، سایه ی رنگی که هم زیر و هم پشت چشمها زده خواهد شد.

22421312179316415686 جدیدترین عکس ها از مدل سایه چشم به همراه 
آموزش

90


81409805090828533824 جدیدترین عکس ها از مدل سایه چشم به همراه 
آموزش

90

خط چشمی تنها پشت چشمها و استفاده از سایه های روشن هم در بالا و هم زیر چشم :

37982122882801806969 جدیدترین عکس ها از مدل سایه چشم به همراه 
آموزش

90

استفاده از خطی سفید برای بعضی از چشمها با سایه های روشن رنگی نیز بسیار چشمها را جذابتر خواهد کرد.

47567461344496623955 جدیدترین عکس ها از مدل سایه چشم به همراه 
آموزش

90
87168579834439730990 جدیدترین عکس ها از مدل سایه چشم به همراه 
آموزش

90


آرشیو نظرات